♦♦ Lưỡng mang mang ♦♦

(Hai bờ mờ mịt- 41 chương)

Tác giả: Dr·J
Dịch: Moonie Love & Chisachi Hime
Thể loại: Đam mỹ,cổ trang cung đình, bá đạo hoàng đế.

Chương 1 // Chương 2 // Chương 3 // Chương 4 // Chương 5 // Chương 6 // Chương 7 // Chương 8 // Chương 9// Chương 10 // Chương 11 // Chương 12 // Chương 13// Chương 14 // Chương 15 // Chương 16 // Chương 17 // Chương 18 //Chương 19 // Chương 20 // Chương 21 // Chương 22 // Chương 23 // Chương 24 // Chương 25 // Chương 26 // Chương 27 // Chương 28 // Chương 29 // Chương 30 // Chương 31 // Chương 32 // Chương 33 // Chương 34 // Chương 35 // Chương 36 // Chương 37 // Chương 38 // Chương 39 // Chương 40 // Chương 41./.

Phiên ngoại

♥♥ Nhất mộng tam tứ niên ♥♥

Chương 1 // Chương 2 // Chương 3 ./.

Bản word

30 responses

 1. Pingback: Danmei « Hạ Vũ

 2. Pingback: Các đam mỹ đã/đang/dự tính đọc « Sa Ly

 3. Pingback: LIST ĐAM MỸ « A LY

 4. Pingback: List đam mỹ « Luv Yoosu ll CaSSioPeiA ll Luv YunJae

 5. Pingback: Đam mỹ edit hoàn « Thủy Tĩnh Các

 6. Pingback: ║- Đam Mỹ -║My Favourite Đam Mỹ « Túy Nhân

 7. Pingback: List đam mỹ hay « oppabi1992

 8. Pingback: List Tổng Hợp | Phi Vũ Các

 9. Pingback: Danmei đã đọc | Nhàn Ngọc Xá

 10. Pingback: Lưỡng mang mang | Nhục Dục

 11. Pingback: Lưỡng mang mang | Kho tàng đam mỹ - fanfic

 12. Pingback: Đam mỹ #L | Thủy Tĩnh Các

 13. Pingback: A => M | ¨°♥ Song Long Môn ♥°¨

 14. Pingback: List đam mỹ | ★Huyết Băng Cung★

 15. Pingback: [Đ.MỸ] LIST ĐAM MỸ ĐÃ GẶM QUA (Phần 1: A –> L) | ☁ Phòng giam số 88 ☁

 16. Pingback: [Đ.MỸ] LIST ĐAM MỸ ĐÃ GẶM QUA (Phần 1: A –> L) | ☁ Đông Hoa Thanh Các ☁

 17. Pingback: Lưỡng mang mang – Dr·J | tieulamlamlklk

 18. Pingback: Lưỡng mang mang | Moonie Love Sisters | kiyokin

 19. Pingback: Tổng hợp đam mỹ hoàn | Kurokochii

 20. Pingback: Lưỡng mang mang | ● Thư viện BL ●

 21. Pingback: L – M | Vũ Mộng Lâu

 22. Pingback: List đam mỹ | Yandere's World

 23. Pingback: P22 | HỒNG THƯ QUÁN

 24. Pingback: Các nhà edit đam mỹ (Danmei) | kyanite97

 25. Pingback: List đam mỹ đã đọc và cảm thấy hay | Tiểu Bạch

 26. Pingback: Đam mĩ hay đã đọc. | giel98

 27. Pingback: Đam Mỹ Ngược | INFINITE HOME

 28. Pingback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ Kết BE – OE – Magic Bean

 29. Pingback: K – L | Động Màn Tơ

 30. Pingback: List 76 truyện đam mỹ cung đình hầu tước đã edit P5 | Hyukie Lee